PCU5I

  • PCU5I
    PCU5I
Cena Brutto:328.04
Zamów

Moduł PCU5I jest optycznie separowanym konwerterem cyfrowo-analogowym, przetwarzającym logiczną kombinację pięciu wejść cyfrowych na jeden analogowy sygnał napięciowy. Dzięki zastosowaniu wyjątkowo precyzyjnych elementów elektronicznych napięcie wyjściowe jest stabilne czasowo, temperaturowo oraz oraz dokładnie odwzorowuje stany wejść.

Podając napięcie U1...5 na optycznie izolowane wejścia cyfrowe generowane jest napięcie wyjściowe według wzoru:

U0= (0.32*DI1 + 0.64*DI2 + 1.28*DI3 + 2.56*DI4 + 5.12*DI5) [V]
gdzie:
U1..5 < 3V AC/DC → DI1...5 = 0
U1..5 > 7V AC/DC → DI1...5 = 1

Diody LED sygnalizują stan wejść cyfrowych.
Karta katalogowa: Karta katalogowa: PCU5I
 
Deklaracja zgodności: Deklaracja zgodności: PCU5I